Różnica między zadatkiem a zaliczką przy przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości.

03.01.2019

Różnica między zadatkiem a zaliczką przy przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości.

 

 

Różnica między zadatkiem a zaliczką

przy przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości

 

Zadatek i zaliczka są dodatkowymi zastrzeżeniami przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, które zabezpieczają interesy Kupującego i Sprzedającego. Oba te pojęcia często bywają stosowane zamiennie, co jest jednak niepoprawne, albowiem różnica między nimi, zwłaszcza na gruncie odstąpienia od umowy jednej ze stron, jest niezwykle istotna.

 

         Zarówno zadatek, jak i zaliczka stanowią część ceny, którą Kupujący płaci na poczet ostatecznej zapłaty za sprzedaż nieruchomości. Tak więc, w przypadku późniejszego zawarcia umowy przyrzeczonej (właściwej umowy sprzedaży nieruchomości), Kupujący zapłaci cenę pomniejszoną o kwotę wpłaconą tytułem zaliczki bądź zadatku. Dopiero w sytuacji, w której zaliczenie zadatku bądź zaliczki na poczet świadczenia Kupującego nie będzie możliwe, powinny one ulegać zwrotowi.

        

         Różnice między oba zastrzeżeniami pojawiają się na gruncie odstąpienia od umowy. 
W przypadku zadatku sytuacja ta wygląda następująco:

  • w razie niezawarcia umowy przyrzeczonej przez Kupującego, Sprzedający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek (zadatek przepada),
  • w razie niezawarcia umowy przyrzeczonej przez Sprzedającego, Kupujący może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy i żądać sumy dwukrotnie wyższej od pierwotnej kwoty zadatku,
  • w razie rozwiązania umowy przedwstępnej zadatek powinien być zwrócony Kupującemu,
  • w razie niezawarcia umowy przyrzeczonej na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo na skutek okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, zadatek powinien być zwrócony Kupującemu.

 

W przypadku zaliczki, odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego powoduje zawsze obowiązek całkowitego jej zwrotu.

 

Sytuacja, w której strony określą dane zastrzeżenie mianem zadatku, ale postanowią, że będzie on podlegał zwrotowi spowoduje, że mimo wszystko zastrzeżenie to będzie zaliczką.

 

Należy mieć na uwadze, iż w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości musi znaleźć się zapis o wpłaceniu lub żądaniu wpłacenia zadatku i terminie płatności. W razie braku takiego postanowienia jakiekolwiek wpłaty będą traktowane jako zaliczka, a w konsekwencji tego będą podlegały zwrotowi.

 

Choć obie instytucje skłaniają się ku podobnemu, różnice między nimi są znacząco odmienne. Dlatego też, podpisując przedwstępną umowę sprzedaży warto zwrócić uwagę, jaki charakter przyjmuje dokonywana przedpłata – czy jest ona zaliczką, czy zadatkiem.

Nadzór merytoryczny zapewnia Kancelaria GRYF - Radcy Prawni, tel. 501 30 33 66

 

Kategorie

Tagi

aktualności klucze

Podobne artykuły

06.05.2020

Kiedy mieszkanie jest apartamentem?

Apartament - to brzmi dumnie! Chyba każdy marzy o tym, aby zamieszkać w apartamentowcu. Jednak nie każdy może to marzenie spełnić. Kiedy mieszkanie jest faktycznie apartamentem, a kiedy zwykłym mieszkaniem o wysokim standardzie? Czy decyduje o tym ty...

Czytaj więcej

03.01.2019

Skutki prawne niezawarcia umowy przyrzeczonej.

    Skutki prawne niezawarcia umowy przyrzeczonej          Przyczyny niezawarcia umowy przyrzeczonej (właściwej umowy sprzedaży nieruchomości) mogą być różnorodne. Skutki prawne takiego za...

Czytaj więcej

03.01.2019

Czy warto zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości? Co powinna zawrzeć umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

    Czy warto zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości? Co powinna zawrzeć umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?   Przymierzając się do zakupu mieszkania, często słyszymy o umowie przedwstępnej. Czym jed...

Czytaj więcej