DZIAŁKI KOŁOBRZEG - ogłoszenia DobryAdres.pl
Miejscowość
Typ nieruchomości
Cena
-
Powierzchnia
-

działki Kołobrzeg

zmień widok ofertzmień widok ofert sortuj wg

znaleziono 10 ofert

przeglądaj wszystkie oferty specjalne

notatnik
Kołobrzeg, Pas nadmorski
9 900 000 PLN 0 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Kołobrzeg, Pas nadmorski
TEREN INWESTYCYJNY POŁOŻONY W CENTRALNEJ CZĘŚCI KOŁOBRZEGU. LOKALIZACJA. - położenie w uzdrowiskowej części Kołobrzegu, przy ul. Rafińskiego; - odległości: 80m od promenady, 250m od morza, 700m od molo w Kołobrzegu; - teren położony w spokojnej dzielnicy, wśród zabudowy uzdrowiskowo - leczniczej i innych ośrodków wczasowych, hotelowych. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kołobrzeg, obejmujący część obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu dz. 86 w obrębie 4 przy ul. T. Rafińskiego: Uchwała nr XXXV/51/517/2017 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 września2017 r, zgodnie z którym przedmiotowa działka to teren elementarny UZ, UT. W/w MPZP określa funkcję i kluczowe parametry możliwej zabudowy i zagospodarowania terenu przedmiotowej działki: - Przeznaczenie: teren zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i turystycznych, - Zasady zagospodarowania: m.in. budynki hotelowe, pensjonatowe. MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY. Wydane prawomocne pozwolenie na budowę przewidujące wybudowanie budynku pensjonatowego. Projektowana zabudowa: budynek pensjonatowy z apartamentami turystycznymi w rozumieniu usług turystycznych. - Projektowana powierzchnia zabudowy: 927,00 m2 (46%) - Powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 25% - Projektowana powierzchnia biol. czynna: 703,00 m2 (35%) - Wysokość zabudowy nie większa niż 19,0 m.n.p.m. - Wysokość projektowanego budynku : 18,90 m.n.p.m. - Dachy płaskie - Miejsca postojowe w garażu podziemnym lub na powierzchni działki: - nie mniej 1 na każde rozpoczęte 2 jednostki apartamentowe. - Projektowane 59 jednostek apartamentowych, zaprojektowano 30 miejsc postojowych w garażu podziemnym - nie mniej niż 2 ogólnodostępne miejsca parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową - Projektowane są 2 miejsca postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w garażu podziemnym W ewidencji gruntów teren oznaczony symbolem: Bp - tereny niezabudowane. FORMA ZABUDOWY. Projektuje się pięciokondygnacyjny budynek pensjonatowy z garażem podziemnym. SUMA POWIERZCHNI: 2.874,8 m2 (PUM) UZBROJENIE TERENU. Dostępne pełne uzbrojenie terenu we wszystkie media. FORMA WŁASNOŚCI. Użytkowanie wieczyste. CENA. 9.900.000,- PLN netto, do podanej ceny sprzedaży należy doliczyć podatek Vat 23%; cena brutto wynosi: 12.177.000,- PLN. Zainteresowała Ciebie ta oferta? Skontaktuję się z nami. ZAPRASZAMY.
9 900 000 PLN
Zobacz ofertę
notatnik
Kołobrzeg
2 450 000 PLN 0 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Kołobrzeg,
DZIAŁKA POD BUDOWĘ CENTRUM MAGAZYNOWO - SPEDYCYJNEGO zlokalizowana w Rościęcinie koło Kołobrzegu z wjazdem na działkę bezpośrednio ze "ślimaka " drogi ekspresowej S6. Działka o pow. 8.995 m sprzedawana jest z ważnym pozwoleniem na budowę hali magazynowo-spedycyjnej z budynkiem socjalnym. Media: działka uzbrojona Działka o funkcji A20 P,U w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest pod: - tereny składów i magazynów, - teren zabudowy usługowej o charakterze rzemieślniczym, warsztaty, salony sprzedaży. Oglądanie umawiaj telefonicznie pod numerem 506 444 393 Cena 2,5 mln netto zł plus 23 % VAT Dokładny wypis z planu zagospodarowania: Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem A20-P, U o pow. 2,8030 ha obowiązują następujące ustalenia: 1) przeznaczenie terenu: a) przeznaczenie podstawowe teren składów i magazynów; teren zabudowy usługowej o charakterze rzemieślniczym, warsztaty, salony sprzedaży b) przeznaczenie uzupełniające niezbędna infrastruktura techniczna i komunikacyjna; 2) zasady zagospodarowania terenu: od strony drogi wojewódzkiej i gminnej wyeksponować architekturę i elewacje budynków usługowych i administracyjnych oraz wprowadzić zieleń; zabudowa składów, magazynów i gospodarcza w głębi działki; korekta granicy działki narożnej w celu realizacji skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką zgodnie z ustaleniami planu miejscowego; parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: linie zabudowy nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu miejscowego 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDG i 7,5 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej, od granicy lasu 15,0 m; maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 40 %; minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki - 25%; wysokość zabudowy, geometria dachu: zabudowa administracyjna i usługowa do 7,0 m dla dachów płaskich i 10,0 m dla dachów stromych; zabudowa pozostała do 10,0 m dla dachów płaskich i 12,0 m dla dachów stromych; dachy płaskie do 15 lub strome o pochyleniu połaci dachowych od 30 do 50; dla dachów stromych pokrycie w kolorze brązowym, wiśniowym lub ceglastym; zasady ochrony środowiska i przyrody nie występują; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków nie występują; zasady ochrony według przepisów odrębnych: obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone w przepisach odrębnych dla terenów przemysłowych; uciążliwość nie może przekroczyć granic działki; zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości minimalna powierzchnia działki - 0,40 ha, minimalna szerokość frontu działki - 40,0 m; zasady obsługi komunikacyjnej: obsługa komunikacyjna poszczególnych działek z drogi gminnej; zaprojektować stanowiska postojowe samochodów w obrębie działki; ilość stanowisk musi wynikać z przyjętego natężenia ruchu samochodowego (ilości klientów przyjeżdżających samochodami); zasady obsługi w infrastrukturę techniczną: zaopatrzenie we wszystkie media infrastruktury technicznej z sieci ogólnych zgodnie z warunkami ogólnymi zawartymi w 16 ustaleń planu miejscowego. Zakazuje się stosowania lokalnych rozwiązań za wyjątkiem ogrzewania i zaopatrzenia w wodę a wynikającego z przepisów odrębnych oraz ze względów technologicznych ; w obrębie terenów parkingowych i zieleni niskiej dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej przepompowni, trafostacji, stacji redukcyjnej, urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej itp.; ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0,0%. Oglądanie umawiaj telefonicznie pod numerem 506 444 393 Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację gdyż pomimo naszych starań w opisy mogą wkraść się błędy. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Pomagamy w uzyskaniu korzystnego kredytu na zakup każdej nieruchomości. Zdjęcia oraz filmy w ogłoszeniach są własnością Stańczyk Nieruchomości z siedzibą w Buszęcin - zakaz kopiowania całości lub fragmentów bez uzyskania stosownej zgody. DAMIAN STAŃCZYK to nowoczesne i rzetelne biuro nieruchomości - Licencja państwowa numer 24451 Głównym zakresem działalności firmy jest pośrednictwo w obrocie nieruchomości głównie w pasie nadmorskim powiatu kamieńskiego i gryfickiego. Zapewniam profesjonalną i kompleksową pomoc przy zakupie i sprzedaży domów, działek, mieszkań oraz nieruchomości komercyjnych. Oferuję pełne zaangażowanie oraz indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań każdego klienta na każdym etapie kupna sprzedaży nieruchomości. W zakresie moich usług organizuję spotkania , prezentację nieruchomości ,pomoc i doradztwo w obsłudze wszelkich formalności związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomości do momentu przekazania kluczy. Na życzenie klienta dostarczam fachowej porady przy wyborze właściwej oferty kredytowej oraz pomoc przy ubezpieczeniu nieruchomości. Każdy klient to dla mnie nowe wyzwanie dlatego jestem otwarty i zawsze gotowy do działania. Zapraszam do współpracy. ::oferta eksportowana z programu mediaRent::
2 450 000 PLN
Zobacz ofertę
notatnik
KOŁOBRZEG
2 500 000 PLN 4175 m2
Działka budowlana Kołobrzeg - Radzikowo
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ KOŁOBRZEG,
TEREN INWESTYCYJNY - działka budowlana o pow. 4175m2 zlokalizowana przy ul.Kolumba w Kołobrzegu. Odległość do centrum ok. 2,5km. PROJEKT KONCEPCYJNY 4 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Budynki piętrowe z poddaszem użytkowym i garażami. Powierzchnia 164m2 - 169m2 LOKALIZACJA: Kołobrzeg - Radzikowo ul.Kolumba. Cicha, spokojna okolica, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, sklepy, szkoła podstawowa, przedszkole. MEDIA / UZBROJENIE: prąd, woda, kanalizacja, gaz bezpośrednio przy działce w ulicy Kolumba. Przybliżone wymiary działki: długość 96m x szerokość 39m - 49,5m. Teren działki płaski porośnięty trawą i krzewami. Dla obszaru na którym znajduje się działka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tereny oznaczone symbolem MN64 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ. Zasady zagospodarowania: budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej, budynki gospodarcze i garażowe. Powierzchnię zabudowy: dla zabudowy wolnostojącej nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej, dla zabudowy bliźniaczej nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej, powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej. Wskaźnik intensywności zabudowy: nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, nie większy niż 1,6 dla działki budowlanej wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych nie większą niż 12,0m, dla budynków gospodarczych i garażowych nie większą niż 6,5m. geometrię dachów: dachy strome dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 30° do 55° i/lub dachy płaskie. Powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: a) dla zabudowy wolnostojącej: nie mniejszą niż 600m2, b) dla zabudowy bliźniaczej: nie mniejszą niż 350m2, c) dla zabudowy szeregowej: nie mniejszą niż 250m2. W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
2 500 000 PLN
4175 m2 Zobacz ofertę
notatnik
KOŁOBRZEG
149 000 PLN 895 m2
KOŁOBRZEG ok 23 km DZIAŁKA z warunkami zab 149 tys
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ KOŁOBRZEG,
KOŁOBRZEG okolica - 23km 24MINUTY DROGĄ DO KOŁOBRZEGU -DZIAŁKA Z WARUNKAMI ZABUDOWY z mediami i tylko 149 tys. Warunki na dom mieszkalny , jednorodzinny i budynek gospodarczo-garażowy) DZIAŁKA W DRUGIEJ LINII ZABUDOWY, pow. ok 900m2 Media: woda, prąd, gaz, internet. Usytuowanie na skraju wsi, Blisko do przystanku autobusowego, sklepu, piekarni, kościoła. Kilkuminutowa ....odległość od morza- chroni od bezpośredniego zgiełku i wrzawy letniej. Do brzegu morskiego GĄSKI - pieszo ok 2500m, samochodem -4200m Krystyna Skworcow 500 296 440 e-mail: [email protected], Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § Kodeksu Cywilnego , może podlegać uzupełnieniom. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji Właścicielem ogłoszenia jest Firma Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow . Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z udostępnionych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody firmy, Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Materiały stanowią tajemnicę spółki Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Oferta jest na wyłączność. Nasze biuro jest jedynym przedstawicielem Sprzedającego. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 500 296 440 +48 508 578 666 +(91)5780827 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] https://swiatnieruchomosci.stargard.pl l https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
149 000 PLN
895 m2 Zobacz ofertę
notatnik
KOŁOBRZEG
330 000 PLN 1377 m2
Kołobrzeg kilka działek na sprzedaż
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ KOŁOBRZEG,
Kołobrzeg Działki na sprzedaż, budowlane i inwestycyjne w Kołobrzegu o powierzchniach różnych od 1000m do 1700m 24 Styczeń 2022 - cena przez właścicieli podniesiona do kwoty 250 zl/m . Zabudowa jednorodzinna. Dominuje zabudowa wolnostojąca, jednorodzinna oraz tereny usługowe przy drodze powiatowej, która po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S6 oraz dwupasmowej drogi wjazdowej do miasta, stanie się drogą wewnętrzną miasta Kołobrzeg. Wydane warunki zabudowy. +48 500296440 lub stacjonarny (91)5780827 Ogłoszenie ma charakter informacyjny, może podlegać uzupełnieniom. Nasze biuro jest jedynym przedstawicielem Sprzedającego. Prezentujemy nieruchomości osobie zainteresowanej zakupem zgodnie z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych, RODO. W Ustawie o gospodarce nieruchomościami istnieje zapis o tym, że wszelkie usługi pośrednictwa są usługami płatnymi.Wynagrodzenie za wykonane usługi pośrednictwa uzganiane są indywidualnie procentowo lub kwotowo. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z udostępnionych materiałów w jakikolwiek sposób, wykraczający poza dozwolony użytek, określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej. Materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Świat Nieruchomości Krystyna Skworcow sp. z o.o. +48 500 296 440 +48 500 296 440 +(91)5780827 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] https://swiatnieruchomosci.stargard.pl l https://skworcow.com Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
330 000 PLN
1377 m2 Zobacz ofertę
notatnik
Kołobrzeg
250 000 PLN 0 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Kołobrzeg,
Przedmiotem sprzedaży jest działka o powierzchni 3600 m2 położona w malowniczej i cichej miejscowości położonej zaledwie 3 kilometry od centrum Kołobrzegu. Działka usytuowana jest na skraju nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych. W sąsiedztwie domki jednorodzinne oraz łąki. Działka usytuowana jest w Strefie Ekologicznej. Działka w kształcie kwadratu o wymiarach 70 metrów x 50 metrów. Wszystkie media przy działce. Cisza, spokój oraz bliskość Kołobrzegu są bardzo ogromnymi atutami tej oferty. Zapraszam do prezentacji po uprzednim kontakcie Tel. 601 463 891 NASZE OFERTY ORAZ PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ SPRZEDAWANYCH NIERUCHOMOŚCI WYŁĄCZNIE NA STRONIE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - WWW.STANCZYKNIERUCHOMOSCI. P L - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pomagamy w uzyskaniu korzystnego kredytu na zakup każdej nieruchomości. Zdjęcia oraz filmy w ogłoszeniach są własnością Stańczyk Nieruchomości z siedzibą w Buszęcin - zakaz kopiowania całości lub fragmentów bez uzyskania stosownej zgody. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. ::oferta eksportowana z programu mediaRent::
250 000 PLN
Zobacz ofertę
notatnik
KOŁOBRZEG
300 000 PLN 137 m2
Działka na cele związane z gospodarką morską
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ KOŁOBRZEG,
Działka przeznaczona na cele związane z gospodarką morską /np. handel rybami, smażalnia ryb, wędzarnia/ - możliwość wystąpienia o zmianę przeznaczenia. Wydano warunki zabudowy. Istnieje możliwość zabudowy lekkiej na granicy tej działki do 2 kondygnacji / 7m / , 69% powierzchnii działki.. Działka znajduje się przy skrzyżowaniu ulic asfaltowych, przy nowym osiedlu. W minionym sezonie na działce było 7 stanowisk handlowych / każde generowało 1000 zł/mies dochodu z dzierżawy w sezonie, 500 zł/mies. poza sezonem/. Dzierżawa całości na cały rok - 1600zł miesięcznie = ok. 20 tysięcy. Polecamy. ***************************************************** PROSIMY O PODANIE NUMERU TELEFONU I ADRESU EMAIL WÓWCZAS PRZYSPIESZY TO KONTAKT Z PAŃSTWEM. Oferta Agencji POSESJA Nieruchomości. Przygotowujemy aktualne oferty wg wytycznych klienta ! Napisz jakiej nieruchomości szukasz, a wyselekcjonujemy z ogromnej bazy / 20.000 ofert / tylko te właściwe lub szukaj na naszej stronie internetowej www.posesja.eu Ponadto zapewniamy natychmiastową informację o każdej nowej ofercie ! Pomożemy nieodpłatnie uzyskać kredyt bankowy / oferta 20 banków /. 30-letnie doświadczenie połączone z nowoczesną obsługą gwarancją naszej skuteczności. Zapraszamy do Agencji Posesja: al. Papieża Jana Pawła II 18 Szczecin tel. 91 488-60-40; Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
300 000 PLN
137 m2 Zobacz ofertę