DZIAŁKI KOSZALIN - ogłoszenia DobryAdres.pl
Miejscowość
Typ nieruchomości
Cena
-
Powierzchnia
-

działki Koszalin

zmień widok ofertzmień widok ofert sortuj wg

znaleziono 108 ofert

przeglądaj wszystkie oferty specjalne

notatnik
Koszalin, Raduszka
98 000 PLN 0 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Koszalin, Raduszka
Prezentujemy atrakcyjną nieruchomość gruntową położoną w Koszalinie na Raduszce. Działka o powierzchni 757 m2, usytuowana na rozwijającym się osiedlu domków jednorodzinnym, przy ul. Kocanek. Działka objęta jest MPZP, oznaczona symbolem B51 MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej : - w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym, - maksymalna długość nieprzerwanej elewacji: * 32 m w zabudowie wolnostojącej, * 40 m w zabudowie bliźniaczej, * 55 m w zabudowie szeregowej, - nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, na części terenu "B54MN" obowiązujące linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, - wskaźniki intensywności zabudowy działki budowlanej - od 0,10 do 0,75, - maksymalna powierzchnia zabudowy: * 30 % powierzchni działki budowlanej dla zabudowy wolnostojącej, * 35 % powierzchni działki budowlanej dla zabudowy bliźniaczej lub szeregowej, - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej : * 40% powierzchni działki budowlanej, - maksymalna wysokość zabudowy: * dla budynków mieszkalnych - 10 m i 4,7 m do górnej linii okapu, * dla budynków garażowych i gospodarczych - do 3,5 m przekrytych dachem płaskim lub do 5,5 m przekrytych dachami o kącie nachylenia połaci od 35° do 45°, - geometria dachów: * budynków mieszkalnych o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 35° do 45°, symetryczne, dopuszcza się lukarny, których łączna powierzchnia przekryć dachowych w rzucie poziomym stanowi nie więcej niż 30% powierzchni połaci dachu, na której są lokalizowane, * budynków gospodarczych i garażowych oraz parterowych części budynków mieszkalnych - o kącie nachylenia, jak głównych połaci na budynku mieszkalnym lub płaskie o kącie nachylenia połaci do 10°, w tym jako tarasy użytkowe. W niedalekiej odległości Orlik oraz tereny zielone, położenie działki pozwala na szybki dojazd do miasta zarówno od strony Konikowa jak i Kretomina. Więcej ofert na stronie biura Royal Nieruchomości www.royal-nieruchomosci.com
98 000 PLN
Zobacz ofertę
notatnik
Koszalin
125 000 PLN 0 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Koszalin,
Prezentujemy atrakcyjną nieruchomość gruntową położoną w Koszalinie na Raduszce. Działka o powierzchni 966 m2, usytuowana na rozwijającym się osiedlu domków jednorodzinnym. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 42x22. Działka objęta jest MPZP, oznaczona symbolem B52 MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej : - w układzie wolnostojącym, bliźniaczym lub szeregowym, - maksymalna długość nieprzerwanej elewacji: * 32 m w zabudowie wolnostojącej, * 40 m w zabudowie bliźniaczej, * 55 m w zabudowie szeregowej, - nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, na części terenu "B54MN" obowiązujące linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, - wskaźniki intensywności zabudowy działki budowlanej - od 0,10 do 0,75, - maksymalna powierzchnia zabudowy: * 30 % powierzchni działki budowlanej dla zabudowy wolnostojącej, * 35 % powierzchni działki budowlanej dla zabudowy bliźniaczej lub szeregowej, - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej : * 40% powierzchni działki budowlanej, - maksymalna wysokość zabudowy: * dla budynków mieszkalnych - 10 m i 4,7 m do górnej linii okapu, * dla budynków garażowych i gospodarczych - do 3,5 m przekrytych dachem płaskim lub do 5,5 m przekrytych dachami o kącie nachylenia połaci od 35° do 45°, - geometria dachów: * budynków mieszkalnych o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 35° do 45°, symetryczne, dopuszcza się lukarny, których łączna powierzchnia przekryć dachowych w rzucie poziomym stanowi nie więcej niż 30% powierzchni połaci dachu, na której są lokalizowane, * budynków gospodarczych i garażowych oraz parterowych części budynków mieszkalnych - o kącie nachylenia, jak głównych połaci na budynku mieszkalnym lub płaskie o kącie nachylenia połaci do 10°, w tym jako tarasy użytkowe. W niedalekiej odległości Orlik oraz tereny zielone, położenie działki pozwala na szybki dojazd do miasta zarówno od strony Konikowa jak i Kretomina. Więcej ofert na stronie biura Royal Nieruchomości www.royal-nieruchomosci.com
125 000 PLN
Zobacz ofertę
notatnik
Koszalin, .
10 070 550 PLN 21200 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Koszalin, .
Działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Aktualny plan, na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXX/430/2017 z 27.04.2017r, Dla terenu oznaczonego "12MW" o pow. 2,6165 ha - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a)nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczzeniem na rysunku planu, b) intensywność zabudowy od 0,6 do 1,2 c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35 % powierzchni działki budowlanej d) maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje, do 11 m, geometria dachów: dachy o kącie nachylenia połaci nie większym niż 15 stopni, dopuszcza się spadek połaci dla akcentów architektonicznych, świetlików, naświetli, e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej Dla terenu oznaczonego 14 MN o powierzchni 0,5825 ha Przeznaczenie: teren zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, b) intensywność zabudowy 0d 0,1 do 0,5, c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% działki budowlanej, d) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych - 9 m, dla garażowych i gospodarczych - 3,5 m, e) geometria dachów: dachy o kącie nachylenia od 20 do 40% Dla terenu oznaczonego 13WS/ZN : a) przeznaczenie: teren wód otwartych i zieleni nieurządzonej, b) zakaz wszelkiej zabudowy oraz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Dla terenu oznaczonego symbolem 24Zp o powierzchni 0,0822 przeznaczenie: publiczny teren zieleni urządzonej parkowej. Do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%. Lic. zawodowa 389 Zainteresowała Cię ta oferta? Zadzwoń: 94 /342 20 02 lub wyślij pytanie: [email protected] www.ucn.pl
10 070 550 PLN
21200 m2 Zobacz ofertę
notatnik
Koszalin, .
6 611 120 PLN 21200 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Koszalin, .
Działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz mieszkaniowo-usługową wielorodzinną. Aktualny plan, na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXX/430/2017 z 27.04.2017r, Część terenu oznaczona oznaczona 20MN o pow. 0,3135 ha, przeznaczonajest pod zabudowę szeregową jednorodzinną. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, b) intensywność zabudowy 0d 04 do 1,0, c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% działki budowlanej d) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m, e) dachy o kącie nachylenia maks. 40 stopni, f) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 0,0300 ha Część terenu oznaczona 22MW (1,0384 ha), o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowej. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, b) intensywność zabudowy od 0,6 do 1,05 c) maksymalna powierzchnia zabudowy 35% działki budowlanej, d) maksymalna wysokość zabudowy 11 m, 3 kondygnacje nadziemne. e) geometria dachów - dachy o kącie nachylenia nie większym niż 15stopni f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej. Teren oznaczony 23MWU, o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy wielorodzinnej mieszkaniowo-usługowej Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: a) funkcja usługowa do 20% powierzchni budynku wyłącznie w formie lokali na najniższej kondygnacji nadziemnej. b)nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, c)intensywność zabudowy od 0,8 do 1,5 d) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% działki budowlanej, e) maksymalna wysokość zabudowy 15 m, 5 kondygnacji. f) geometria dachów - dachy o kącie nachylenia nie większym niż 15stopni g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej. Więcej informacji w biurze. Do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%. Lic. zawodowa 389 Zainteresowała Cię ta oferta? Zadzwoń: 94 /342 20 02 lub wyślij pytanie: [email protected] www.ucn.pl
6 611 120 PLN
21200 m2 Zobacz ofertę
notatnik
Koszalin
220 000 PLN 0 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Koszalin,
KOSZALIN - ul. Połczyńska ładna działka budowlana 2.784m2 położona w zacisznym i urokliwym miejscu. Wjazd na działkę od strony ul. Seminaryjnej. Teren lekko opadający w kierunku wschodnim, działka koszona, porośnięta trawą PRZEZNACZENIE TERENU ( brak planu zagospodarowania przestrzennego ) Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Koszalina działka znajduje się na terenach elementarnych oznaczonych między innymi symbolem S.06b.MW/MN: funkacja dominująca - mieszkaniowa w zabudowie WIELORODZINNEJ i JEDNORODZINNEJ intensywnej. funkcje uzupełniająca - usługi ponadpodstawowe oraz typu podstawowego, obsługa komunikacji. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka oznaczona jest symbolami RIVa grunty orne; RIVb grunty orne oraz ŁIV MEDIA: zaopatrzenie w wodę - docelowo z sieci wodociągowej, tymczasowo dopuszcza się indywidualne ujęcia wód podziemnych o poborze 5m3/dobę w ramach zwykłego korzystania z wód o głębokości do 100m. energia elektryczna - przygranicy działki odprowadzenie ścieków - docelowo do kanalizacji, tymczasowo zbiornik bezodpływowy indywidualny Teren nie jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej. Teren oznaczony, na działce umieszczona tablica z informacją "Na sprzedaż" i kontaktem do firmy. Umowa na wyłączność. Więcej szczegółów w biurze. Zapraszamy do obejrzenia nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości prowadzi : Alicja Gołek Ekspert Rynku Nieruchomości, Pośrednik licencja zawodowa 3726 "Alicja Gołek Nieruchomości" Koszalin ul. Zwycięstwa 142 Więcej na www.golek.nieruchomosci.pl
220 000 PLN
Zobacz ofertę