BEZRZECZE DZIAŁKA SPRZEDAŻ za cenę 1 200 000 zł - DobryAdres.pl - ogłoszenia nieruchomości Szczecin. Sprzedaż mieszkań, domów, działek i lokali użytkowych.

‹ Wróć do listy ofert

Bezrzecze, działka inwestycyjna na 8 lokali

Działka na sprzedaż - Bezrzecze, ul. Ziołowa

oferta była przeglądana 3 razy

1 200 000 PLN notatnik

cena za m2 815 PLN

  • ZDJĘCIA
Piotr Byzdra
(Elite Nieruchomości)
nr licencji: 27249

tel.: 500 358 321
email: [email protected]
informacje ogólne
Symbol
ELT31527
Powierzchnia działki
1 473, 00 m2
Rodzaj działki
ROLNO-BUDOWLANA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Cena za m2
814, 66 PLN
Cena cena w innych walutach
1 200 000, 00 PLN
uzbrojenie
Energia elektryczna
Podłączony gaz
Podłączony wodociąg
Podłączona kanalizacja
informacje dodatkowe
Kształt działki
PROSTOKĄT
Szerokość działki (mb.)
36, 00
Długość działki (mb.)
39, 00
Droga dojazdowa
ASFALTOWA
Opis oferty
Na sprzedaż działka inwestycyjna położona przy ul. Górnej na Bezrzeczu.

Sprzedawana nieruchomość ma wydane :

- warunki ogólne i techniczne przyłączenia do urządzeń wodociągowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 8- lokalowego
- warunki techniczne do przyłączenia do urządzeń kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 4 lokale .

Obecnie w gminie trwają prace projektowe, związane z połączeniem bezpośrednim Bezrzecza do oczyszczalni w Redlicy z pominięciem Wołczkowa. Po zaakceptowaniu koncepcji, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń a następnie wybudowaniu nowego przesyłu, zwiększą się możliwość odbioru ścieków z Bezrzecza.

Media : kanalizacja, woda i gaz na działce, prąd na granicy.


Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu przewiduje:

- Strefa rozwoju funkcji mieszkalnej jedno - i wielorodzinnej niskiej intensywności z towarzyszącymi usługami komercyjnymi i publicznymi (oświata, zdrowie, kultura, sport, rekreacja)
- Tereny rozwoju funkcji mieszkalnej i towarzyszącej usługowej .


Dla działki sąsiadującej wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowę:
- pawilonu usługowego, osiem lokali usługowych o powierzchni od 50 do 100 m2
- maksymalna powierzchnia zabudowy 29,8 m2
- wskaźnik powierzchni biologicznej czynnej minimum 20%
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej od 4,5 do 6 m
- dach płaski, dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 25 stopni.

Działka dla Dewelopera z możliwością uzyskania warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego 8 - lokalowego, lub mniejszego
np. zabudowa szeregowa 4 - lokalowa lub bliźniacza.

Świetna lokalizacja, przy działce komunikacja miejska autobusy 74, 105, 122, sklepy: Biedronka, Stokrotka, Żabka, blisko apteka, przedszkole, szkoła podstawowa.

WYŁĄCZNOŚĆ

Zapraszam na prezentację-

Sprawdź naszą pełną ofertę na stronie E L I T E . N I E R U C H O M O S C I . P L*KUPUJEMY MIESZKANIA Z OBCIĄŻENIAMI I DŁUGAMI ZA GOTÓWKĘ* ZADZWOŃ 502-424-064

Powyższe ogłoszenie ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowi ono oferty w myśl art. 66 i n. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Piotr Byzdra
(Elite Nieruchomości)
nr licencji: 27249

500 358 (pokaż)
[email protected]

telefon

email

nie wypełniaj

zapytanie

Podobne oferty

notatnik
DOBRA
1 200 000 PLN 6700 m2
DZIAŁKA DOBRA 6700M2,ŁADNE MIEJSCE.
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ DOBRA,
Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w gm. Dobra, powiat policki o powierzchni ok 6700 m2. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano Decyzję o warunkach zabudowy w 2010 r. polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie " bliźniaczej" z garażami. Procent zabudowy 22 % powierzchni działki. Wysokość zabudowy 6,9 m, szerokość elewacji 14-21 m. Dach stromy 30-45 st. Studiu- pod zadudowę mieszkaniową jednorodzinną niskiej intensywności z usługami wbudowanymi. W otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd ulicą o nawierzchni z polbruku z oświetleniem. Media w drodze - prąd, wodociąg. kanalizacja sanitarna i deszczowa. Działka porośnięta roślinnością niską i wysoką, drzewa. Cena do rozmów. ********************************************************* INWESTOR NIERUCHOMOŚCI - profesjonaliści ds. nieruchomości. Nie znalazłeś oferty, która Cię interesuje? Znajdziemy dla Ciebie najlepszą. ZADZWOŃ, w naszej ofercie posiadamy również niepublikowane nieruchomości. !! Kupując z nami otrzymujesz 10% zniżki na zakupy w Leroy Merlin !! Gwarantujemy najlepsze ceny nieruchomości. Bezpłatnie załatwimy Ci najlepszy kredyt hipoteczny. Bezpłatnie wycenimy Twoją nieruchomość. Pomożemy w załatwieniu spraw spadkowych i innych sprawach prawnych. Pomożemy w doborze ekipy remontowej i przeprowadzkowej. Czuj się bezpieczny !!! Posiadamy ubezpieczenie OC na 1.000.000 EURO ********************************************************* Chcesz szybko sprzedać swoją nieruchomość? *** ZADZWOŃ 604 11 12 13 *** PŁACIMY GOTÓWKĄ *** DECYZJA W TYM SAMYM DNIU*** Kupujemy domy, mieszkania, działki, grunty. W każdym stanie, również zadłużone, do kapitalnego remontu z trudną sytuacją prawną. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
1 200 000 PLN
6700 m2 Zobacz ofertę
notatnik
DŹWIRZYNO
1 200 000 PLN 10012 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ DŹWIRZYNO,
Dwie działki o powierzchniach odpowiednio 5006/5006 m2 stanowiące łączną powierzchnię 10012, położone w miejscowości Dźwirzyno, około 1,1 km w linii prostej od morza. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski, z dostępem do drogi publicznej. Kanalizacja sanitarna przebiega w granicy działki, prąd linia 15kV przy działce, woda i gaz w odległości około 850 m. Sprzedaż tylko i wyłącznie całości w celu późniejszego scalenia (właściciel oferuje pomoc i udział w procesie scalania działek). Teren posiadający Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z MPZP występują następują następujące ustalenia: Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr L/337/2010 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 roku, - teren elementarny 6 RZ). Ustalenia planu: 1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze - łąki i pastwiska; 2) kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu: a) zakaz wszelkiej zabudowy z wyjątkiem określonym zabudowy zagrodowej związanej z gospodarstwem rolnym na gruntach właścicieli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni min. 6,0 ha na terenie objętym planem, powierzchnia działki na której ma być realizowana zabudowa zagrodowa min. 1,0 ha, b) warunki realizacji zabudowy dopuszczonej na zasadach jak wyżej, łączna powierzchnia zabudowy zagrodowej do 300 m2 - wysokość budynków mieszkalnych - 2 kondygnacje, w tym kondygnacja poddasza - do 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, - wysokość budynków gospodarczych - 1 kondygnacja - do 7,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, - dachy symetryczne, o kącie nachylenia połaci 30÷45O 3) zasady podziału terenu w dostosowaniu do potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej; 4) ustalenia w zakresie ochrony środowiska: a) teren położony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 "Trzebiatowsko - Kołobrzeski pas Nadmorski" - obowiązują następujące ustalenia: Ze względu na położenie terenu objętego planem w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) PLB320010 "Wybrzeże Trzebiatowskie" oraz w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 (SOO) PLH320017 - "Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski" na obszarze opracowania zabronione są działania mogące w sposób znaczący pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz roślin i zwierząt, a także gatunków ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone powyższe obszary Natura 2000. b) teren położony w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Wybrzeże Trzebiatowskie" - obowiązują ustalenia jak w punkcie "a)" powyżej c) teren położony w granicach proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu "Koszaliński Pas Nadmorski", d) teren położony w granicach proponowanego zespołu przyrodniczo- krajobrazowego "Pradolina i Dolina rzeki Parsęty", e) na terenie 6 RZ stanowisko zwierząt gatunków objętych ochroną prawną - obowiązują następujące ustalenia: W przypadku występowania stanowisk gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną prawną obowiązuje: - zachowanie stanowiska, - trwałe zabezpieczenie stanowiska, - ochrona siedlisk, w których występują obiekty chronione, - współdziałanie z właściwym organem d/s ochrony środowiska w zakresie zagospodarowania terenu, polegającego na jego przekształcaniu, wycinaniu drzew i krzewów, wznoszeniu obiektów, urządzeń i instalacji oraz prowadzeniu innych prac mających wpływ na te gatunki. 5) obsługa komunikacyjna, dostęp komunikacyjny: - do terenu 6 RZ z istniejącej drogi 19 KDW, projektowanej drogi zbiorczej - poza granicą opracowania, 6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: a) istniejąca na terenie 6 RZ sieć kanalizacji sanitarnej do zachowania z możliwością modernizacji, b) istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV do zachowania, z możliwością modernizacji, c) dopuszcza się przebieg przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby zaopatrzenia zabudowy dopuszczonej na zasadzie określonej w pkt 2b; 7) ustalenia wynikające z przepisów odrębnych: a) teren położony na obszarze górniczym ochrony złoża wód leczniczych "Kołobrzeg II" - obowiązują następujące ustalenia: Na obszarze górniczym ochrony złoża wód leczniczych "Kołobrzeg II", zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1995 r. Prawo geologiczne i górnicze, wszelkie przedsięwzięcia, mogące w znacznym stopniu wpływać na jakość wód podziemnych, wymagają opracowania projektów geologiczno-inżynierskich w celu rozpoznania zagrożenia i podjęcia działań zabezpieczających złoże. b) teren położony na obszarze pasa ochronnego pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego - obowiązują następujące ustalenia: Na obszarze pasa ochronnego pasa nadbrzeżnego brzegu morskiego, stanowiącego jednocześnie obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, obowiązuje: - zakaz lokalizacji obiektów przypominających znaki nawigacyjne, zarówno pod względem wyglądu, jak i charakterystyki świateł, mogących utrudniać identyfikacji staw i świateł nabieżników; - zakaz wykonywania robót oraz czynności określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne., c) teren położony na obszarze "Polderu Dźwirzyno" - obowiązują następujące ustalenia: W związku z brakiem grawitacyjnego odpływu wód, na obszarach "Polderu Dźwirzyno" i "Polderu Grzybowo" narażonych na okresowe zalanie lub podtopienie w okresach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych lub awarii stacji pomp, obowiązuje: - utrzymanie istniejącego systemu odwodnienia i regulacji stosunków wodnych, dostosowanego dla potrzeb użytków rolnych, poprzez urządzenia melioracji wodnych podstawowych - melioracyjnych stacji pomp: Dźwirzyno odprowadzającej wodę do jeziora Resko Przymorskie oraz Grzybowo - odprowadzającej wodę do Morza Bałtyckiego. - ochrona polderów przed wlewami wód jeziora Resko Przymorskie i rzeki Błonica istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi. - dopuszcza się modernizację istniejącego systemu odwodnienia, regulacji stosunków wodnych i przeciwpowodziowego. Zapraszam na prezentację i do osobistej weryfikacji oferty. Pośredniczymy w transakcjach obrotu nieruchomościami i pomagamy uzyskać kredyt hipoteczny na terenie całej Polski. Posiadamy 11 oddziałów - w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Olsztynie, Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku i Lublinie. Nasi agenci bezpłatnie dojeżdżają do Klientów. Jesteś zainteresowany niezobowiązującym spotkaniem? Zadzwoń do nas już dziś. Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)
1 200 000 PLN
10012 m2 Zobacz ofertę