POLICE DZIAŁKA SPRZEDAŻ za cenę 1 190 000 zł - DobryAdres.pl - ogłoszenia nieruchomości Szczecin. Sprzedaż mieszkań, domów, działek i lokali użytkowych.

‹ Wróć do listy ofert

Zab. Wielorodzinna i Usługowa , Police!

Działka na sprzedaż - Police

oferta była przeglądana 29 razy

1 190 000 PLN notatnik

cena za m2 550 PLN

  • ZDJĘCIA
Piotr Byzdra
(Elite Nieruchomości)
nr licencji: 9358

tel.: 500 358 321
email: [email protected]
informacje ogólne
Symbol
ELT31069
Powierzchnia działki
2 162, 00 m2
Rodzaj działki
BUDOWLANA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Cena za m2
550, 42 PLN
Cena cena w innych walutach
1 190 000, 00 PLN
uzbrojenie
Energia elektryczna
Podłączony gaz
Podłączony wodociąg
Podłączona kanalizacja
informacje dodatkowe
Kształt działki
NIEREGULARNY
Opis oferty
Na sprzedaż działka budowlana położona w centrum Polic.

Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu:

- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej
- wielkość powierzchni zabudowy nie więcej niż 70% powierzchni działki budowlanej.
- wysokość zabudowy : do 3 do 4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze, nie więcej niż 11 do 16 m
- procent powierzchni biologicznej czynnej : nie mniej niż 25 procent powierzchni terenu.
- dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy działki

- w budynkach mieszkalnych dopuszcza się usługi nieuciążliwe nie kolidujące z funkcją
mieszkaniową

- dopuszcza się usługi w formie lokalu w budynku mieszkalnym lub samodzielnego budynku
usługowego lub samodzielnego budynku usługowego z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej.

Media :
- zaopatrzenie w wodę: z miejskiego wodociągu.
- odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej.
- odprowadzenie wód deszczowych: do kanalizacji deszczowej.
- zaopatrzenie w gaz: z gazociągów średniego ciśnienia.
- zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia.
- zaopatrzenie w energię cieplną: z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło.

Działka sprzedawana przez firmę do ceny trzeba doliczyć podatek VAT.
Zapraszam na prezentację
Sprawdź naszą pełną ofertę na stronie E L I T E . N I E R U C H O M O S C I . P L*KUPUJEMY MIESZKANIA Z OBCIĄŻENIAMI I DŁUGAMI ZA GOTÓWKĘ* ZADZWOŃ 502-424-064

Powyższe ogłoszenie ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie stanowi ono oferty w myśl art. 66 i n. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Piotr Byzdra
(Elite Nieruchomości)
nr licencji: 9358

500 358 (pokaż)
[email protected]

telefon

email

nie wypełniaj

zapytanie

Podobne oferty

notatnik
Szczecin, Płonia
1 200 000 PLN 0 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Szczecin, Płonia
Na sprzedaż działka przemysłowa w Szczecinie/Płonia Teren przeznaczony pod zabudowę przemysłową lub handlową. MPZP § 34. Teren elementarny D.J.8028.U,P,S,E,MN 1. Ustalenia funkcjonalne: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa us ł ugowa, produkcyjna, magazynowa, sk ł ady, stacje transformatorowe, z dopuszczeniem istniej a cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zakazuje si e realizacji us ł ug w zakresie o s wiaty, ochrony zdrowia i opieki spo ł ecznej; 3) dopuszcza si e lokalizacj e obiektow handlowych o powierzchni sprzeda z y nie wi e kszej ni z 2000 m 2 ; 4) dopuszcza si e lokalizacj e mieszka n funkcyjnych. 2. Ustalenia ekologiczne: 1) minimalny udzia ł powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dzia ł ki budowlanej: 20 %; 2) ustala si e wprowadzenie bogatego programu zieleni. 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dzia ł ki budowlanej j: 40 %; 3) wska z nik intensywno s ci zabudowy w granicach dzia ł ki budowlanej: od 0,1 do 1,2; 4) maksymalna wysoko sc zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie wi e cej ni z 12,5 m; 5) budynki kryte dachami p ł askimi, przy czym w strefach wej s ciowych oraz dla budynkow jednokondygnacyjnych i wiat dopuszcza si e krycie dachami o innej geometrii; Zapraszam Mirosław Krupiński tel. 600 018 417 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Mirosław Krupiński (licencja nr: 23191) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
1 200 000 PLN
Zobacz ofertę