WOŁCZKOWO DZIAŁKA SPRZEDAŻ za cenę 239 000 zł - DobryAdres.pl - ogłoszenia nieruchomości Szczecin. Sprzedaż mieszkań, domów, działek i lokali użytkowych.

‹ Wróć do listy ofert

Wołczkowo, ul. Agrestowa z mediami

Działka na sprzedaż - Wołczkowo, ul. Agrestowa

oferta była przeglądana 520 razy

239 000 PLN notatnik

cena za m2 259 PLN

  • ZDJĘCIA
informacje ogólne
Symbol
30/5455/OGS
Powierzchnia działki
924, 00 m2
Rodzaj działki
BUDOWLANA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Cena za m2
258, 66 PLN
Cena cena w innych walutach
239 000, 00 PLN
uzbrojenie
Energia elektryczna
Podłączony gaz
informacje dodatkowe
Kształt działki
PROSTOKĄT
Szerokość działki (mb.)
24, 00
Długość działki (mb.)
38, 50
Droga dojazdowa
UTWARDZONA
Opis oferty
Działka o powierzchni 924 mkw.(24x38,50m) położona w sąsiedztwie domów jednorodzinnych wolnostojących. Znajduje się w cichej części Wołczkowa w pierwszej linii zabudowy przy ulicy Malinowej i Agrestowej. Kształt działki w prostokącie. Nieruchomość niezabudowana i nieogrodzona, nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydane świeże warunki zabudowy, które ustalają:
-maksymalna powierzchnię zabudowy 15%,
-wysokości zabudowy mieszkaniowej od 7,0 do 9,0 m do głównej kalenicy,
-zabezpieczenie min. dwóch miejsc postojowych,
-minimalną powierzchnię biologiczną 50%.

Dostępne media w drodze (wydane warunki przyłączeniowe):
-energia elektryczna,
-woda,
-gaz,
-odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego.

Zapraszam na osobistą weryfikację oferty nieruchomości.Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Marek Dominiak
(Turant & Wspólnicy Kucaj Dominiak Turant Sp. z o.o.)
nr licencji: 20398

tel.: 506090665
email: [email protected]
Marek Dominiak
(Turant & Wspólnicy Kucaj Dominiak Turant Sp. z o.o.)
nr licencji: 20398

506090 (pokaż)
[email protected]

telefon

email

nie wypełniaj

zapytanie

Podobne oferty

notatnik
GRZEPNICA
240 000 PLN 3001 m2
Dzialka w Grzepnicy- 17km od cenrtum Szczecina
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ GRZEPNICA,
Oferta sprzedaży działki budowlanej położonej w Grzepnicy 3001m2, tylko 17 km od centrum Szczecina. Działki w uzbrojone z planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jednorodzinne bądź usługi nieuciążliwe. Prąd i woda znajdują się w drodze przy granicy działek oraz wydana jest decyzja na szczelne zbiorniki bezodpływowe(szamba). Teren prezentuje się pięknie, teren otwarty w oddali widoczny las. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Grzepnica. Teren elementarny 3MN 1. Ustalenia funkcjonalne: 1)przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca; 2)dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi firm i klientów zgodnie z §6 pkt 6 planu, na warunkach dopuszczonych przepisami ustawy Prawo budowlane. 2. Ustalenia ekologiczne: 1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej terenu na działce budowlanej: 69%; 2)obowiązuje ustalenie §7ust.2 pkt 5 3)nakaz wprowadzenia bogatego programu zieleni. 4)obowiązują ustalenia §7ust.2 pkt 7 i pkt 9 planu. 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 1)nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu; 2)maksymalna powierzchnia zabudowy 19% powierzchni działki budowlanej; 3)minimalny / maksymalny dopuszczalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10 / 0,20; 4)budynki kryte dachami stromymi, 5)dachy w układzie szczytowym lub kalenicowym, 6)maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 9,50 m; 7)w przypadku realizacji obiektu dwukondygnacyjnego, druga kondygnacja użytkowa w stromym dachu, 8)obowiązuje ustalenie § 7ust.8 pkt 3. 4. Ustalenia zasad parcelacji: 1)minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 1440m2; 2)minimalna szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej 30,0 m oraz 4,50 dla działki położonej w drugiej linii zabudowy; 3)kąt położenia nowych granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego ulicy 10 KDW zawarty w przedziale od 85° do 90°; 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: 1)obsługa terenu od ulicy 10 KDW, 2)ustala się minimalny wskaźnik miejsc postojowych w ramach działki: a)2 miejsca postojowe / 1 lokal mieszkalny; b)+ 2 miejsca postojowe / lokal użytkowy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w ust.1 pkt2; 6. Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej: 1)zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy wewnętrznej 10 KDW; 2)obowiązują ustalenia § 7 ust.6 z wyłączeniem pkt 1 lit. c oraz pkt 9. 7.Ustalenia dotyczące obiektów i obszarów chronionych. Obowiązują ustalenia § 7 ust.7 pkt 2 i 3 Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB
240 000 PLN
3001 m2 Zobacz ofertę