WOŁCZKOWO DZIAŁKA SPRZEDAŻ za cenę 320 000 zł - DobryAdres.pl - ogłoszenia nieruchomości Szczecin. Sprzedaż mieszkań, domów, działek i lokali użytkowych.

notatnik

Działka, 1,458 m2, Wołczkowo

Działka na sprzedaż - Wołczkowo

oferta była przeglądana 22 razy

  • ZDJĘCIA
informacje ogólne
Symbol
EXT23832
Powierzchnia działki
1 458 m2
Cena za m2
219 PLN
Cena cena w innych walutach
320 000 PLN
uzbrojenie
Energia elektryczna
Podłączony gaz
Podłączony wodociąg
Podłączona kanalizacja
opis oferty
Oferta sprzedaży działki budowlanej w Wołczkowie:

forma zabudowy - zabudowa wolno stojąca, bliźniacza;

wysokość zabudowy:
a) mieszkaniowej - 2 kondygnacje nadziemne, w granicach: od 8,0 m do 11,0 m,
b) gospodarczej i garażowej - 1 kondygnacja nadziemna, max. 6,0 m;
4) wysokość elewacji frontowej (wysokość okapu) budynku:
a) mieszkalnego - w granicach: od 3,0 m do 4,5 m,
b) gospodarczego i garażowego - max. 3,5 m;
5) poziom parteru budynków - do 0,5 m nad poziomem terenu;
6) geometria dachu:
a) dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w granicach od
30° do 45°,
b) układ głównej kalenicy budynku równoległy w stosunku do frontu działki z wyłączeniem działek narożnych,
c) dla zabudowy gospodarczej dopuszcza się prostopadły lub równoległy układ głównej kalenicy w stosunku
do frontu działki;
7) wskaźnik intensywności zabudowy:
a) minimalny - 0,15,
b) maksymalny - 0,5;
8) wskaźnik powierzchni:
a) zabudowy - max. 25% powierzchni działki,
b) biologicznie czynnej - min 60% powierzchni działki.


obowiązująca - w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną, oznaczoną na rysunku
zmiany w planie symbolem 16KDW,
- obowiązująca na działce nr 867/23 - zgodnie z rysunkiem zmiany w planie,
- nieprzekraczalna - w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku zmiany
w planie symbolem 5US,
- nieprzekraczalna - w odległości 10,0 m od działki drogowej nr 17 (obręb Bezrzecze), położonej poza
granicami opracowania,
Konrad Kopij
(Extra Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)

tel.: +48 600 565 615
email: [email protected]
Konrad Kopij
(Extra Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.)

tel.: +48 600 565 (pokaż)

[email protected]

telefon

email

nie wypełniaj

zapytanie

DobryAdres.pl na Google Maps