DobryAdres.pl - ogłoszenia nieruchomości Szczecin. Sprzedaż mieszkań, domów, działek i lokali użytkowych.
 

Quadra Nieruchomości

666071378

Łukasińskiego, 116
71-215 Szczecin

Zobacz nasze oferty Skontaktuj się z nami

Nasze oferty

notatnik
Szczecin, Płonia
1 200 000 PLN 0 m2
DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ Szczecin, Płonia
Na sprzedaż działka przemysłowa w Szczecinie/Płonia Teren przeznaczony pod zabudowę przemysłową lub handlową. MPZP § 34. Teren elementarny D.J.8028.U,P,S,E,MN 1. Ustalenia funkcjonalne: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa us ł ugowa, produkcyjna, magazynowa, sk ł ady, stacje transformatorowe, z dopuszczeniem istniej a cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) zakazuje si e realizacji us ł ug w zakresie o s wiaty, ochrony zdrowia i opieki spo ł ecznej; 3) dopuszcza si e lokalizacj e obiektow handlowych o powierzchni sprzeda z y nie wi e kszej ni z 2000 m 2 ; 4) dopuszcza si e lokalizacj e mieszka n funkcyjnych. 2. Ustalenia ekologiczne: 1) minimalny udzia ł powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach dzia ł ki budowlanej: 20 %; 2) ustala si e wprowadzenie bogatego programu zieleni. 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dzia ł ki budowlanej j: 40 %; 3) wska z nik intensywno s ci zabudowy w granicach dzia ł ki budowlanej: od 0,1 do 1,2; 4) maksymalna wysoko sc zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, lecz nie wi e cej ni z 12,5 m; 5) budynki kryte dachami p ł askimi, przy czym w strefach wej s ciowych oraz dla budynkow jednokondygnacyjnych i wiat dopuszcza si e krycie dachami o innej geometrii; Zapraszam Mirosław Krupiński tel. 600 018 417 Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Mirosław Krupiński (licencja nr: 23191) Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo
1 200 000 PLN
Zobacz ofertę

Zobacz pozostałe oferty

Interesuje Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami