Jakie koszty zobowiązany jest ponieść Kupujący w związku z zakupem nieruchomości?

Jakie koszty zobowiązany jest ponieść Kupujący w związku z zakupem nieruchomości?

Jakie koszty zobowiązany jest ponieść Kupujący
w związku z zakupem nieruchomości?

Zakup nieruchomości nakłada na Kupującego nie tylko obowiązek zapłaty ceny sprzedaży nieruchomości, ale wiąże się takżez koniecznością poniesienia innych wydatków. Kupując nieruchomość należy być więc przygotowanym do zapłaty innych kosztów transakcyjnych czy notarialnych.

Poza ceną sprzedaży, do podstawowych wydatków należą:

  • Opłaty notarialne
    • taksa notarialna + 23% podatku VAT – wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości. Maksymalną wysokość taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i jest ona zależna od wartości kupowanej nieruchomości:

Wartość nieruchomości

Maksymalna stawka taksy notarialnej

do 3.000 zł

100 zł

powyżej 3.000 zł do 10.000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł

powyżej 10.000 zł do 30.000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł

powyżej 30.000 zł do 60.000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł

powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł

1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł

powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł

4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł

powyżej 2.000.000

6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej niż 10.000 zł*

* w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie) – nie więcej niż 7.500 zł

  • koszt wypisów aktu notarialnego + 23% podatku VAT

Za sporządzenie wypisu maksymalna stawka wynosi 6 złotych za każdą rozpoczętą stronę (+ VAT).

 

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych(przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego)

Przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego na Kupującym ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości.

Obowiązek zapłaty niniejszego podatku nie występuje przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego (bezpośrednio od dewelopera).

W przypadku darowizny PCC naliczamy tylko w sytuacji, gdy wraz z darowizną następuje przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań udzielającego darowizny.

 

  • Opłaty sądowe
  • wniosek o założenie księgi wieczystej – 60,00 złotych

Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej konieczne jest jej założenie. Kupujący może dokonać tego samodzielnie, ale może też powierzyć wykonanie tej czynności notariuszowi. Niezależnie od podmiotu, który tego dokona, koszt założenia księgi wieczystej jest stały i wynosi 60 złotych.

  • wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200,00 złotych
  • wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą – 200,00 złotych
  • podatek od wpisu hipoteki do rejestru – 19,00 złotych

 

Nadzór merytoryczny zapewnia Kancelaria GRYF - Radcy Prawni, tel. 501 30 33 66

dobryadres.pl
DobryAdres.pl na Google Maps