zmień widok ofertzmień widok ofertdziałki Szczecin Prawobrzeże

sortuj

znaleziono 169 ofert

notatnik
4 733 250DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN
oferta dodana 16.08.2017, zmieniona: 02.01.2019
pow.: 18933 m2

Komercyjne 1,89 ha obiekty prod. do 12m wysokości

Nieruchomość o powierzchni 18933 m2 składająca się z 7 działek w powstającym kompleksie hal i inwestycji usługowo - produkcyjnych oraz logistycznych. Znajduje się na obszarze kojarzonym z największą w tym rejonie Polski inwestycją Parku Logistycznego wysokiego składowania. Świetna inwestycja dla dystrybutorów i producentów posiadających zapotrzebowanie na hale wysokiego składowania, hale produkcyjne, montownie i magazynowe przy jednoczesnym dostępie komunikacji miejskiej dla pracowników zatrudnionych w tych inwestycjach. Teren posiada również dostęp do rampy kolejowej oraz zjazd z autostrady w odległości kilku kilometrów. Można również dzierżawić grunt w cenie 2,8 zł/m2. Istnieje również możliwość postawienia hali wg życzenia najemcy i wynajmu jej przy długoletniej umowie najmu np. na 15 lat. Na tym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Przeznaczenie terenu; obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe. Dopuszcza sie usługi w zakresie m.in. logistyki, transportu, utrzymania ruchu, telekomunikacji, administracji, działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu, handlu detalicznego i hurtowego, rzemiosła, dopuszcza się lokalizacje obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2. Maksymalna wys. zabudowy 12 m. budynki kryte dachami o dowolnej geometrii, max pow. zabudowy działki od 50% do 65 % Na tym terenie wykonano sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną wraz z przepompownią, nową ulicę dojazdową wraz z ścieżką rowerową. W przypadku zapotrzebowania na większy teren można kupić działki sąsiednie. Np. 15 000 m2 w cenie również 250 zł/ m2,. W przypadku zapotrzebowania na mniejsze działki np. 5 000 m2 taki zakup też jest możliwy. Faktoria Małgorzata Stankiewicz-Bartz Biuro Nieruchomości pl. Lotników 6/2 (blisko ul. Kaszubskiej) 70-414 Szczecin +48501750242 +48(91)4888052 +48(92)4893663
notatnik
2 186 400DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
SZCZECIN
oferta dodana 18.03.2014, zmieniona: 03.01.2019
pow.: 36440 m2

Nieruchomość składająca się z kilku działek. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej. Drogi dojazdowe tworzą korzystne połączenie z drogą ekspresową E 65 oraz autostradą A6. Teren zwarty, suchy. W ramach Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania odpadów planuje się stworzenie zakładów, w których w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu przetwarzane będą odpady w celu odzyski zawartych w nich surowców wtórnych lub przekształcenia ich w nowe produkty. Miejscowy plan Zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość lokalizacji: - strzępialni wraków samochodowych, przerobu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, - sortowni odpadów i kwater do czasowego składowania odpadów, - utylizatorni śmieci przetwarzających odpady np. komunalne, przemysłowe, szlam pościekowy i biomasę na nawozy, - zakładów przeróbki termicznej i chemicznej w tym: fabryka systemu HGH - zakład produkcji prefabrykatów budowlanych z perlitu, instalacje do produkcji biowęgla z substancji biodegradalnych oraz tekstyliów, do przerobu substancji ropopochodnych, przetwarzania odpadów plastikowych na paliwa syntetyczne + przeróbki opon samochodowych i innych produktów gumowych, - oczyszczalni gruntów z produktów ropopochodnych, - oczyszczalni ścieków komunalnych i opadowych, punktu zlewnego ścieków i myjni samochodowych przywożących odpady. Ze względu na stopień przygotowania do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego oraz na uwarunkowania środowiskowego, omawiana oferta jest bardzo racjonalna i wykonalna. Dodatkowo możliwy będzie odbiór wyselekcjonowanych odpadów z Niemiec ze względu na mniejsze koszty zagospodarowania odpadów w porównaniu do cen obowiązujących w Niemczech. Ze względu na zgodność budowy PZZO z dokumentami strategicznymi i kierunkami rozwoju woj. zachodniopomorskiego istnieje możliwość starania się o dofinansowanie ze środków publicznych krajowych i europejskich. Istnieje też podstawa do podjęcia współpracy partnera prywatnego z samorządami terytorialnymi np. w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, co może korzystnie wpłynąć na dostępność bezzwrotnych źródeł finansowania. Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji zajmie ok. 1,5 do 2 lat. Natomiast realizacja robót budowlanych w tym dostawa urządzeń i ich montaż do 2 - lat. Proces inwestycyjny może w całości trwać około 3 do 4 lat. Rekomendowana jest realizacja procesu inwestycyjnego etapami w następującej kolejności: sortownia odpadów zmieszanych z punktem demontaży odpadów wielkogabarytowych, punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych, kompostowanie, zakład wytwarzania paliwa alternatywnego, zakład demontażu zużytych pojazdów z punktem gromadzenia olejów przepracowanych, zakład przetwarzania odpadów budowlanych, elektronicznych i sprzętu AGD, kwatera tymczasowego składowania odpadów balastowych, oczyszczalnia ścieków. II etap: realizacja instalacji termicznego przetwarzania odpadów w oparciu o technologie beztlenową. Faktoria Małgorzata Stankiewicz-Bartz Biuro Nieruchomości pl. Lotników 6/2 (blisko ul. Kaszubskiej) 70-414 Szczecin +48501750242 +48(91)4888052 +48(92)4893663
Sprawdź ofertę
biur nieruchomości