notatnik

Działka komercyjna położona na Gumieńcach

Działka na sprzedaż - Szczecin, Gumieńce

oferta była przeglądana 31 razy

informacje ogólne
Numer oferty
BON31124
Pow. działki
2 279 m2
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
cena/m2
610 PLN
Cena cena w innych walutach
1 390 000 PLN
uzbrojenie
Energia elektryczna
Gaz
Wodociąg
Kanalizacja
informacje dodatkowe
Kształt działki
NIEREGULARNY
Droga dojazdowa
ASFALTOWA
opis oferty
Działka usługowa położona w topowej lokalizacji na Gumieńcach. Wszystkie media takie jak kanalizacja sanitarna, woda, prąd, gaz w drodze przy działce. Do przystanku autobusowego ok. 100m. Dobry dojazd do centrum miasta. Teren elementarny objęty uchwałą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

W MPZP działka przeznaczona:
1.
a) przeznaczenie terenu: usługi;
b) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 250 m2.
2. Ustalenia ekologiczne:
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej: 20%.
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
a) maksymalna wysokość zabudowy: 12,5 m do kalenicy;
b) budynki kryte dachami stromymi;
c) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 50%;
d) obowiązuje lokalizacja przedogródka od strony ulicy;
e) harmonijna sylweta określona na rysunku planu;
f) obowiązuje realizacja ogrodzeń ażurowych o wysokości od 1,2 m do 1,6 m od strony ulicy;
g) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych;
h) w przypadku realizacji poddaszy obowiązuje doświetlenie pomieszczeń oknami połaciowymi;
j) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: 0,1 – 1,5;
4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
a) w obszarze planu nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalania i
podziału nieruchomości;
b) w procedurze scalania i podziału nieruchomości ustala się dowolne zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomości w zakresie parametrów: powierzchni działki, szerokości frontu działki
wzdłuż drogi publicznej oraz kąta położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego.

Polecam ze względu na super lokalizację oraz cenę!
Zapraszam na prezentację !

Wigen Cugunian
(BONUS Nieruchomości)
nr licencji: 319

tel.: 525 228 439
email: w.cugunian@bonusnieruchomosci.pl
Wigen Cugunian
(BONUS Nieruchomości)
nr licencji: 319

tel.: 525 228 (pokaż)

w.cugunian@bonusnieruchomosci.pl

telefon

email

zapytanie

                          

Sprawdź ofertę
biur nieruchomości