Konkurs

Konkurs

Regulamin konkursu


UWAGA! 
Po majówkowym lenistwie czas na wyzwanie. Gotowi na Konkurs?
Po naszym pięknym mieście Szczecinie od jakiegoś czasu jeździ Nasz tramwaj.
Zróbcie mu zdjęcie i dodajecie je w komentarzu na naszym poście na FB -
kliknij mnie!

Nagrodami są wyróżnienia ogłoszeń na portalu DobryAdres.pl 
- na 7 dni dla każdego, kto umieści zdjęcie tramwaju w komentarzu pod postem
- na 30 dni dla 3 osób, które uzyskają najwięcej reakcji na swoje zdjęcia pod postem konkursowym;

Koniecznie sprawdź regulamin poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 


REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu  jest właściciel portalu DobryAdres.pl – Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami, Garncarska 5/U7 70-377 Szczecin.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na profilu Facebook portalu DobryAdres.pl  - link do profilu: https://www.facebook.com/DobryAdresPl/
link do postu konkursowego: 
https://www.facebook.com/DobryAdresPl/photos/a.1468785956566908/2053907361388095/

3. Czas trwania konkursu wynosi 2 pełne tygodnie (14 dni) od dnia  06.05 do dnia  20.05 do godziny 12:00.
 

§ 2.Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (`Uczestnik`) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) posiadające profil na portalu społecznościowym Facebook, mające do niego dostęp za pomocą urządzeń –komputera, tableta, telefonu i innych z dostępem do portalu Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

§ 3.Przebieg konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik musi zrobić zdjęcie tramwaju, który na swojej karoserii ma naniesioną reklamę portalu DobryAdres.pl – zwanym dalej `tramwaj z reklamą portalu`.
2. Na profilu (fanpage) portalu DobryAdres.pl ukaże się post  - zwanym dalej `post konkursowy`, który będzie zawierał informacje o konkursie, celu i przebiegu.
3. Uczestnicy umieszczają pod postem konkursowym zdjęcia tramwaju z reklamą portalu w komentarzach.
4. Administrator organizatora konkursu w ciągu 48h od umieszczenia komentarza ze zdjęciem pod postem konkursowym, za pomocą aplikacji Messenger, stanowiącą integralną część portalu Facebook napisze wiadomość prywatną z poziomu profilu DobryAdres.pl do uczestnika konkursu z informacją o przydzieleniu nagrody.
5. Administrator zastrzega sobie prawo nie przydzielić nagrody jeśli zdjęcie nie spełnia wymagań i warunków opisanych w §5.
6.Po zakończeniu dwutygodniowego okresu przebiegu konkursu zostaną wyłonieni dodatkowo trzej docelowi zwycięzcy konkursu, których zdjęcia tramwaju z reklamą portalu tylko te umieszczone w komentarzach pod postem konkursowym i zdobędą najwięcej reakcji dostępnych pod przyciskiem `Lubię to!` pod danym zdjęciem. Uwzględnia się tylko reakcje zdjęcia umieszczonego w komentarzu pod postem konkursowym.
7.Zwycięzcy konkursu otrzymają główną nagrodę. Administrator organizatora konkursu w ciągu 48h od roztrzygnięcia konkursu i wyłonienia zwycięzców kontaktuje się za pomocą aplikacji Messenger, stanowiącą integralną część portalu Facebook napisze wiadomość prywatną z poziomu profilu DobryAdres.pl do uczestnika konkursu z informacją o przydzieleniu nagrody.

 

§ 4.Nagrody i ich przyznawanie

1.Nagrodą za umieszczone zdjęcia konkursowe są wyróżnienia do ogłoszeń na portalu.
a) wyróżnienie 7 dni na portalu www.dobryadres.pl - otrzymuje każdy, kto umieści zdjęcie konkursowe spełniające warunki spisane w §5 p1;
b) wyróżnienie 30 dni na portalu www.dobryadres.pl - otrzymuje tylko trzech zwycięzców, którzy umieszczą zdjęcie konkursowe spełniające warunki spisane w §5 p2.
2.Wyróżnienia służą do podbijania ogłoszeń na portalu www.dobryadres.pl, dzięki temu wyróżnione ogłoszenie niezależnie od dotychczasowej pozycji na liście ogłoszeń portalu zostaje przemieszczone na górę listy ogłoszeń i utrzymuje się tam przez określony czas.

 

§5.Warunki i zasady przydzielenia nagrody

1.Dla nagrody przyznawanej w trakcie trwania konkursu muszą zostać spełnione następujące warunki:
a) zdjęcie zostanie umieszczone pod postem konkursowym jako komentarz i wyłącznie pod nim;
b) zdjęcie dotyczy tramwaju z reklamą portalu DobryAdres.pl  www.dobryadres.pl.
2.Dla nagrody głównej przyznanej na koniec trwania konkursu muszą zostać spełnione następujące warunki:
a) zdjęcie zostanie umieszczone pod postem konkursowym jako komentarz i wyłącznie pod nim;
b) zdjęcie dotyczy tramwaju z reklamą portalu DobryAdres.pl  www.dobryadres.pl;
c) komentarz ze zdjęciem otrzyma najwięcej polubień i innych reakcji dostępnym pod przyciskiem `Lubię to!` pod danym zdjęciem konkursowym.
3.Uczestnik konkursu może podczas konkursu zdobyć maksymalnie dwie nagrody - jedno wyróżnienie 7 dni i jedno wyróżnienie 30 dni.

 

§ 6.Postanowienia końcowe

1.Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.dobryadres.pl/material,konkurs,293.html
2. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
3. Informacje o przetwarzaniu danych i regulamin RODO dostępny jest na stronie
Polityka prywatności.

 

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz konkursowy:


Przepisz kod captcha
dobryadres.pl

Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883 ze zmianami/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Informacje o prowadzącym serwis dobryadres.pl

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami | siedziba: 70-377 Szczecin ul. Garncarska 5/U7 | KRS: 0000036182 | NIP 8511035825 | REGON: 810702873 | TEL: 91 485 04 59

DobryAdres.pl na Google Maps